Wałowanie trawnika

Wałowanie to zabieg mający na celu dociśnięcie gleby do korzeni, które mogły zostać nadmiernie uniesione w wyniku następującego po sobie zamarzania i rozmarzania gleby, charakterystycznych dla okresu zimowego. W tym to okresie najczęściej może zdarzać się wysadzanie kęp trawy nad powierzchnię gleby, stąd też najodpowiedniejszym terminem dokonywania wałowania jest okres wczesnej wiosny.

Co ma wpływ na konieczność zastosowania wałowania?

* skład mechaniczny warstwy nośnej (im bardziej piaszczyste, luźne podłoże, tym wałowanie można przeprowadzać częściej) ,
* przeznaczenie trawnika,
* intensywność eksploatacji trawnika,
* panujące warunki atmosferyczne,
* specyfika i przebieg poszczególnych pór roku oraz ich wpływ na stan darni,

Kiedy najlepiej wykonywać wałowanie?

Najlepszym terminem na zastosowanie wałowania jest okres wczesnej wiosny. Przed przystąpieniem do zabiegu, należy sprawdzić wilgotność trawnika, tak, aby nie był on ani zbyt wilgotny, ani zbyt suchy. Zbytnia wilgotność może bowiem skutkować powstawaniem głębokich wgnieceń, przemieszczaniem darni, a nawet przerywaniem korzeni. Z kolei zastosowanie tego zabiegu w czasie zbyt wielkiej suszy, może doprowadzić do pogorszenia warunków wiosennej wegetacji.

Jak dobrze wykonać wałowanie?

Wałowanie darni powinno się wykonywać “na krzyż”, unikając zatrzymywania się podczas wykonywania zabiegu. Jeśli jest taka możliwość, należy także unikać wykonywania nawrotów na powierzchni trawnika.

Resize of 20160703-IMG_7350

Bookmark the permalink.

Comments are closed