Kwiecień w ogrodzie. Lista prac ogrodniczych.

Kwiecień w ogrodzie to czas naprawdę intensywny. Już nie tylko możemy przygotowywać się do wysiewu, ale siać. Nie tylko porządkować, ale tworzyć. Sama przyroda z resztą zachęca nas coraz bardziej do spędzania czasu na jej łonie – dzień widocznie się wydłuża, słońce coraz częściej wyłania się zza chmur a rośliny (jak przystało na kwiecień) często rozpoczynają kwitnienie. Oto lista prac ogrodniczych na ten miesiąc.

Czytaj dalej

Wertykulacja trawnika

Wertykulacja trawnika to zabieg pielęgnacyjny polegający na wykonywaniu pionowych nacięć darni, celem usunięcia efektu “sfilcowania” trawnika (czyli tworzenia się nieestetycznej  zbitej warstwy z rozkładających się obumarłych liści traw.

Dlaczego trawa ulega “sfilcowaniu”?

Powstawanie takiego efektu wynika między innymi z nadmiernej ilości azotu w glebie (głównie w wyniku nadmiernego nawożenia), braku działalności dżdżownic,  stosowania odmian traw rozłogowych, które mają tendencję do tworzenia zwartej darni  czy niestosowania odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych.

Do czego prowadzi “sfilcowanie” trawy?

Bezpośrednim skutkiem powstawania efektu “sfilcowania”, jest nie tylko nieestetyczny wygląd, ale przede wszystkim to, co się z nim wiąże:
* znaczne utrudnienie w dostępie do źródła światła, szczególnie dla dolnych części roślin,
* utrudnienie w dostępie do wody,
* zmniejszenie dostępu powietrza,
* znaczne ograniczenie dostępu korzeni do niezbędnych składników pokarmowych,
* zwiększenie podatności na choroby grzybowe.

Z uwagi na powyższe skutki “sfilcowania”, nawożenie i podlewanie trawnika, nawet bardzo skrupulatne, nie przynosi spodziewanych efektów.

Czy zawsze zasadna jest wertykulacja?

Wertykulacja sama w sobie jest zabiegiem (jeśli uzasadniona) bardzo skutecznym, jednak bardzo silnie działającym. Dlatego zanim się na nią zdecydujemy, zawsze warto najpierw zastosować inne, mniej intensywne zabiegi pielęgnacyjne – takie jak szczotkowanie i grabienie darni, specjalnie do tego celu przeznaczonymi narzędziami.
Szczotkowanie (czesanie) trawników wykonuje się najczęściej 2-3 razy do roku, najlepiej wczesną wiosną, latem i wczesną jesienią. Szczotkowanie warto dokładnie zgrabić trawnik, aby usunąć obumarłe części traw, a następnie przeprowadzić piaskowanie i nawożenie.

Czym różni się płytkie i głębokie cięcie?

Możemy wyróżnić wertykulację płytką i głęboką, w obu przypadkach wykonywana jest ona za pomocą specjalnych maszyn – wertykulatorów. Płytkie pionowe cięcie ma na celu:
* częściowe usuwanie próchnicy powierzchniowej,
* zwiększenie dopływu powietrza oraz składników pokarmowych do korzeni,
* przygotowanie do piaskowania trawnika,
* przygotowanie do podsiewu,
* przerzedzenie podsiewu, w przypadku zbyt dużej jego gęstości.

Głębokie pionowe cięcie, także wykonywane przez wertykulator, ma umożliwiać przede wszystkim dotarcie zabiegami do głębszej warstwy darnii.  Dodatkowo uzyskujemy przez to:
* zwiększenie elastyczności trawnika,
* zwiększenie przepuszczalności gleby.

Jak przygotować trawnik do zabiegu wertykulacji?

Podobnie jak w przypadku innych zabiegów pielęgnacyjnych, gleba musi być przed wertykulacją odpowiednio przygotowana. W tym celu należy doprowadzić ją do odpowiedniego stopnia plastyczności, szczególnie w dolnych jej warstwach.  Zabieg wertykulacji wymaga także uprzedniego skoszenia do wysokości maksymalnie 2 cm. Pożądane jest także szczotkowanie trawy lub przynajmniej jej dokładne wygrabienie, celem pozbycia się resztek ściętej trawy.

Napowietrzanie (aeracja) trawnika

Napowietrzanie (aeracja) to zabieg pielęgnacyjny którego celem jest  zwiększanie wymiany powietrza oraz efektywniejszego  przyjmowania wody przez darń, a polegający na wydobywaniu wycinków (wałeczków) darni za pomocą ostro zakończonych rurek.
W wyniku napowietrzania masa korzeni traw wyraźnie się zwiększa, a darń ulega wyrównaniu.

Czym wykonuje się aerację?

Aerację wykonuje się specjalnymi maszynami do napowietrzania, zwanymi aeratorami. Wykonują one (w zależności od parametrów technicznych) otworów o różnej średnicy (najczęściej 15-18 mm) w warstwie nośnej do głębokości 8-10 cm.

Jakie są korzyści z napowietrzania trawnika?

Obecnie napowietrzanie trawników uznaje się za podstawowy zabieg pielęgnacyjny, szczególnie pożądany na trawnikach intensywnie eksploatowanych. Wynika to przede wszystkim z licznych korzyści, jakie przynosi on darni:
* przyczynia się do zmniejszania utraty wody, ograniczając jej odparowywanie,
* umożliwia efektywniejsze działanie nawozów, którymi trawa jest zasilana,
* pozwala na zwiększenie średniej temperatury gleby przy korzeniach,
* prowadzi do zwiększenia elastyczności trawnika,
* znacznie zwiększa zdolności regeneracyjne darni.

Jak prawidłowo wykonywać aerację?

Napowietrzanie , podobnie jak wiosenne wałowanie, powinno być przeprowadzane  na glebie o odpowiedniej wilgotności. Najlepiej więc, wykonywać je po odpowiednim podlaniu (ale nie przelaniu!) lub (w przypadku bardzo suchej gleby) po intensywnych opadach deszczu. Szacuje się, że gleba powinna być wilgotna na głębokości około 10 cm.

Jaki jest najlepszy termin napowietrzania?

W naszym klimacie, najodpowiedniejszym do wykonywania zabiegu aeracji uznaje się termin wczesnej wiosny lub późnej jesieni.

 

 

Wałowanie trawnika

Wałowanie to zabieg mający na celu dociśnięcie gleby do korzeni, które mogły zostać nadmiernie uniesione w wyniku następującego po sobie zamarzania i rozmarzania gleby, charakterystycznych dla okresu zimowego. W tym to okresie najczęściej może zdarzać się wysadzanie kęp trawy nad powierzchnię gleby, stąd też najodpowiedniejszym terminem dokonywania wałowania jest okres wczesnej wiosny.

Co ma wpływ na konieczność zastosowania wałowania?

* skład mechaniczny warstwy nośnej (im bardziej piaszczyste, luźne podłoże, tym wałowanie można przeprowadzać częściej) ,
* przeznaczenie trawnika,
* intensywność eksploatacji trawnika,
* panujące warunki atmosferyczne,
* specyfika i przebieg poszczególnych pór roku oraz ich wpływ na stan darni,

Kiedy najlepiej wykonywać wałowanie?

Najlepszym terminem na zastosowanie wałowania jest okres wczesnej wiosny. Przed przystąpieniem do zabiegu, należy sprawdzić wilgotność trawnika, tak, aby nie był on ani zbyt wilgotny, ani zbyt suchy. Zbytnia wilgotność może bowiem skutkować powstawaniem głębokich wgnieceń, przemieszczaniem darni, a nawet przerywaniem korzeni. Z kolei zastosowanie tego zabiegu w czasie zbyt wielkiej suszy, może doprowadzić do pogorszenia warunków wiosennej wegetacji.

Jak dobrze wykonać wałowanie?

Wałowanie darni powinno się wykonywać “na krzyż”, unikając zatrzymywania się podczas wykonywania zabiegu. Jeśli jest taka możliwość, należy także unikać wykonywania nawrotów na powierzchni trawnika.

Resize of 20160703-IMG_7350