Ściółkowanie. Jak ograniczyć prace w ogrodzie

Zachowanie odpowiedniej struktury gleby w naszych ogrodach ma niebagatelne znaczenie dla kondycji zieleni. Przedłużające się okresy suszy czy obfitych opadów potrafią nadmiernie zbić ją czy wysuszyć. Wtedy ruszamy na ogród do podlewania czy jej spulchnienia. Tymczasem jest prosty sposób, by ograniczyć te zabiegi. Wystarczy przyjrzeć się naturze, ma ona bowiem rozwiązanie na “ogrodowe bolączki” – jest nim ściółkowanie.


Czym jest ściółkowanie?

Ściółkowanie to określenie odnoszące się do czynności okrywania ziemi, jej zaściełania różnorakimi materiałami takimi jak np. suche liście, zielony nawóz etc. Takie zabiegi wynikają bezpośrednio z obserwacji natury. W przyrodzie gleba bardzo rzadko pozostaje nieokryta. Zarówno w lasach, na łąkach, polach czy nieużytkach – Natura okrywa ziemię. Warto uzmysłowić sobie, że także te niepożądane w naszych ogrodach gatunki, zwane przez nas popularnie “chwastami”, wyrastają w glebie między innymi po to, aby ziemia nie pozostała “naga”. Przyczyniają się w ten sposób do zatrzymywania składników pokarmowych w glebie oraz uniemożliwiają powierzchniową erozję gleby.

Zalety okrywania ziemi

Zastosowanie ściółkowania w ogrodzie przynosi szereg korzyści. Oto najważniejsze z nich:

  • utrzymywanie pożądanej, gruzełkowej struktury gleby,
  • ochrona gleby przed utratą wody i zaskorupieniem, zapewnienie równomiernej wilgotności,
  • ograniczenie konieczności podlewania, nawet w okresie przewlekłej suszy,
  • zahamowanie wzrostu chwastów,
  • uniemożliwienie lub znaczne ograniczenie powierzchniowej erozji gleby,
  • wzbogacanie gleby o składniki zawarte w ściółce (zależnie od rodzaju użytego materiału),
  • stworzenie sprzyjających warunków i dostępu do pożywienia dla licznych organizmów glebowych (co przekłada się bezpośrednio na lepsze plony),
  • zapewnienie równomiernej temperatury w glebie.

Materiał na ściółkę – czym ściółkować?

Na ścielenie ogrodu polecamy naturalne materiały, które nie tylko ją ochronią, ale także odżywią, na drodze powolnego rozkładu. Wśród pożądanych w ogrodzie ściółek można zastosować te szczególnie bogate w węgiel i azot.

Okrywy bogate w węgiel: karton (ważne aby był wolny od nadruków i taśm), suche liście (bez zmian chorobowych), gałęzie, słoma, trociny, siano,
Okrywy bogate w azot: kuchenne odpadki (pamiętajmy, że do kompostu nie nadają się odpadki z pleśnią!), fusy z kawy, pokos, nawozy zwierzęce, gnojówki roślinne, zielony nawóz (w przypadku roślin motylkowych).

Ściółkowanie na zimę

Zastosowanie okrywania ziemi na zimę ma szczególne znaczenie dla ogrodu. Ściółka w zimę ma za zadanie chronić i odżywiać organizmy glebowe, w czasie trudnego okresu silniejszych mrozów. Szczególne cenne jest to np. dla dżdżownic, jakże pożądanych w ogrodzie dla produkcji próchnicy(humusu biologicznego).
Dobrym materiałem na zimowe ściółkowanie jest zastosowanie zrębków drewnianych.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed