Napowietrzanie (aeracja) trawnika

Napowietrzanie (aeracja) to zabieg pielęgnacyjny którego celem jest  zwiększanie wymiany powietrza oraz efektywniejszego  przyjmowania wody przez darń, a polegający na wydobywaniu wycinków (wałeczków) darni za pomocą ostro zakończonych rurek.
W wyniku napowietrzania masa korzeni traw wyraźnie się zwiększa, a darń ulega wyrównaniu.

Czym wykonuje się aerację?

Aerację wykonuje się specjalnymi maszynami do napowietrzania, zwanymi aeratorami. Wykonują one (w zależności od parametrów technicznych) otworów o różnej średnicy (najczęściej 15-18 mm) w warstwie nośnej do głębokości 8-10 cm.

Jakie są korzyści z napowietrzania trawnika?

Obecnie napowietrzanie trawników uznaje się za podstawowy zabieg pielęgnacyjny, szczególnie pożądany na trawnikach intensywnie eksploatowanych. Wynika to przede wszystkim z licznych korzyści, jakie przynosi on darni:
* przyczynia się do zmniejszania utraty wody, ograniczając jej odparowywanie,
* umożliwia efektywniejsze działanie nawozów, którymi trawa jest zasilana,
* pozwala na zwiększenie średniej temperatury gleby przy korzeniach,
* prowadzi do zwiększenia elastyczności trawnika,
* znacznie zwiększa zdolności regeneracyjne darni.

Jak prawidłowo wykonywać aerację?

Napowietrzanie , podobnie jak wiosenne wałowanie, powinno być przeprowadzane  na glebie o odpowiedniej wilgotności. Najlepiej więc, wykonywać je po odpowiednim podlaniu (ale nie przelaniu!) lub (w przypadku bardzo suchej gleby) po intensywnych opadach deszczu. Szacuje się, że gleba powinna być wilgotna na głębokości około 10 cm.

Jaki jest najlepszy termin napowietrzania?

W naszym klimacie, najodpowiedniejszym do wykonywania zabiegu aeracji uznaje się termin wczesnej wiosny lub późnej jesieni.

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed