Dzień Ziemi – nasadzenia tulipanowców w Miechowickiej Ostoi Leśnej

22 kwietnia miliony ludzi na całym świecie świętowało obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi. Głównymi tematami tegorocznych obchodów, są zagadnienia eko-budownictwa, transportu oraz energetyki. Pragnąc w aktywny sposób przyłączyć się do obchodów tego szczególnego dnia, Kuźnia Zieleni, we współpracy ze Szkółką Drzew i Krzewów Haliny Pustułka, rozpoczęła akcję nasadzeń tulipanowca amerykańskiego w Miechowickiej Ostoi Leśnej w Bytomiu.

KZ 18 tulipanowce KZ 4 tulipanowce    KZ 3 tulipanowce

Szczególnym jest nie tylko Dzień, ale także miejsce, w którym rozpoczęto nasadzenia.
Miechowicka Ostoja Leśna w Bytomiu to kompleks o powierzchni ok. 305ha, będący dawniej częścią Puszczy Śląskiej. Las Miechowicki odznacza się nie tylko z powodu licznych, wspaniałych okazów fauny i flory, ale także z uwagi na obiekty, mające niezwykłą wartość historyczną, takie jak dawne szyby kopalniane, stożki wulkaniczne, wyrobiska górnictwa odkrywkowego, hałdy, a także ruiny XIX wiecznej posiadłości pałacowo-parkowej rodziny Tiele-Wincklerów. Z uwagi na te walory teren ten stanowi miejsce wypoczynku i rekreacji, nie tylko mieszkańców Bytomia.

KZ 10 tulipanowceKZ 5 tulipanowce

 

 

 

 

 


Dlaczego sadzenie drzew?

Drzewa pomagają w walce skutkami zmian klimatycznych, stanowiąc swoiste filtry powietrza.

Poprzez liście i igły wychwytują z atmosfery zanieczyszczenia powietrza takie jak cząsteczki pyłów i sadzy. Podczas procesu fotosyntezy wychwytują z atmosfery dwutlenek węgla, oddając tlen.

Lasy to także skuteczne narzędzie do walki z łagodzeniem klimatu.

Tereny zielone mają bowiem zdolność absorbowania znacznej ilości temperatury, poprawiając w ten sposób nasz komfort życia.

Tereny zielone to także niezastąpione nawilżacze powietrza. Podczas procesu transpiracji wprowadzając do powietrza parę wodną.

Bookmark the permalink.

Comments are closed